TÁJÉKOZTATÓ !!!!

Nem bírságol a Nav az éves felülvizsgálatok elhalasztása esetén!

Az alábbiakban melléklejük a NAV tájékotztató levelét:

 

Az online pénztárgépek éves felülvizsgálata a COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt

 
 
A pénztárgépek kötelező éves felülvizsgálatának része a szervizes helyszíni vizsgálat,1amit a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.2 Figyelemmel arra, hogy a szervizes helyszíni vizsgálat során
– többek között – vizsgálni kell a pénztárgép működését, működési körülményeit,3 ezért a kialakult gyakorlat szerint a felülvizsgálatra a pénztárgép üzemeltetési helyén kerül sor. A felülvizsgálat jellemzően a szervizes és a pénztárgép üzemeltetőjének – vagy más, a képviseletében eljáró személy – személyes jelenlétében történik az üzlethelyiségben, akár ügyfélforgalom mellett.
 
A COVID-19 koronavírus-járványra tekintettel a Kormány 2020. március 11-én különleges jogrendet vezetett be4 – veszélyhelyzetet hirdetett – és olyan intézkedésekről döntött, amelyek értelmében – a járvány terjedésének lassítása érdekében – radikálisan csökkenteni kell a személyes érintkezések számát az élet minden területén.
 
Jelenleg a pénztárgépek éves felülvizsgálatának ütemezése, elvégzése kapcsán is a veszélyhelyzetben követendő kormányzati intézkedések betartása a legfontosabb. A NAV csak abban az esetben javasolja a veszélyhelyzet időszaka alatt esedékessé váló éves felülvizsgálatok elvégzését, ha az közvetlen személyes érintkezés nélkül, vagy annak minimalizálásával megoldható. Ha a felülvizsgálat csak a pénztárgép üzemeltetési helyén – jelentősebb mértékű személyes érintkezés kockázatával – végezhető el, akkor javasoljuk a felülvizsgálat elhalasztását egy későbbi időpontra, még akkor is, ha ezzel az egyéves határidő lejár.
 
A COVID-19 koronavírus-járványt a pénztárgépek éves felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség teljesítésének szempontjából a NAV vis maior helyzetnek tekinti. A veszélyhelyzetben az üzemeltető akkor jár el tőle elvárható körültekintéssel, ha a kormányzati intézkedések betartása érekében – amennyiben szükséges – elhalasztja a felülvizsgálatot és arra csak veszélyhelyzet megszűnését követően kerül sor.
 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 
 
 

1A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 48. § (1a) bekezdés b) pont
2  NGM rendelet 48. § (2) bekezdés
3  NGM rendelet 48. § (3) bekezdés
4 A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet

 
Ha bármilyen kérdése merül fel, hívjon minket a 06-20/3328-784 telefonszámon!

 

Vigyázzunk Egymásra!